Praca: Inspektor


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 77558

Warunki pracy


 • CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: ciągłe monitorowanie i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń i systemów telekomunikacyjnych Bieszczadzkiego Oddziału SG. Lokalizowanie i niezwłoczne usuwanie występujących awarii i niesprawności systemów. Wykonywanie prac związanych z administracją sieci takich jak; instalacja i uruchamianie komponentów sieciowych WAN  i LAN/WLAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych oraz modernizacja sieci telekomunikacyjnych .

 • CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca biurowa w systemie równoważnym (od 8.00 do 20.00 lub od 20.00 do 8.00), obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny, praca wymagająca dyspozycyjności.

 • MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze w budynku na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, narzędzia ręczne i elektromechaniczne, urządzenia pomiarowe. Budynek nieprzystosowany do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

 • ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Realizacja zadań na zajmowanym stanowisku pracy określona jest w odpowiednich przepisach, instrukcjach i obowiązkach szczególnie w części dotyczącej utrzymania i monitorowania sieci, montażu urządzeń. Jednak szybki postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki (urządzeń sieciowych i komponentów sieci strukturalnej) oraz wprowadzanie nowych bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań, wymagają od pracownika na tym stanowisku odpowiedniego poziomu wiedzy technicznej i umiejętności w doborze sposobu diagnozowania usterki, podejmowania decyzji oraz działania określonego w odpowiednich procedurach i przepisach w porozumieniu z przełożonym dobiera nowe sposoby działania.

 • NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Stanowisko pracy w pewnym zakresie wymaga samodzielności, realizacja zadań w znaczącym zakresie określona jest w instrukcjach i obowiązkach. Wymagane jest wykazanie się inicjatywą w zakresie wykrycia i sprawnego usunięcia usterki, wymagana jest również umiejętność rozwiązywania problemów nieujętych w standardowych instrukcjach lub wytycznych a dotyczących montażu i serwisowania urządzeń oraz komponentów sieci telekomunikacyjnej. Od przełożonego otrzymuje polecenia i informacje o sposobie realizacji zadania.

 • KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: kilka razy w miesiącu z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi telekomunikacyjne w celu weryfikacji sytuacji awaryjnych lub zgłoszenie usterki sieci.  

 • CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Zakres zadań

 • Wykonuje ciągły monitoring sieci telekomunikacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału SG w celu utrzymywania w pełnej sprawności technicznej sieci i systemów telekomunikacyjnych. Praca wspomagana oprogramowaniem systemowym.
 • Lokalizuje i niezwłocznie usuwa występujące awarie i niesprawności systemów telekomunikacyjnych, samodzielnie bądź we współpracy ze specjalistami właściwych sekcji wydziału, służbami technicznymi CWT KGSG, jednostek organizacyjnych resortu MSWiA, operatorów publicznych, dostawców usług sieciowych oraz innych w zależności od lokalizacji i stopnia złożoności awarii. Praca wspomagana oprogramowaniem systemowym.
 • Wykonuje prace związane z administracją sieci takie jak: instalacja i uruchamianie komponentów sieciowych WAN i LAN, stanowisk abonenckich systemów telefonicznych IPT i teleinformatycznych oraz modernizacja sieci telekomunikacyjnych w celu sprawnego utrzymania systemu telekomunikacyjnego.
 • Zna organizację systemów telekomunikacyjnych oraz zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń telefonicznych i teleinformatycznych zainstalowanych w sieci telekomunikacyjnej Bieszczadzkiego Oddziału SG.
 • Prowadzi bieżącą dokumentację techniczno-eksploatacyjną, dotyczącą występujących zmian w infrastrukturze sieci telekomunikacyjnej oraz dokumentuje zadania i czynności, realizowane w trakcie pełnienia dyżuru.
 • Dokonuje zmiany konfiguracyjne w bazach danych systemu telefonicznego Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz aplikacjach wspomagających pracę: operatora sieci i użytkowników stanowisk abonenckich na polecenie przełożonych.
 • Bierze udział w pracach komisji określającej stan techniczny urządzeń łączności w celu odpowiedniego określenia stanu technicznego urządzenia i jego przydatności w dalszej działalności służbowej.
 • Informuje przełożonych o występujących awariach, podjętych i wykonanych czynnościach serwisowych mających na celu usunięcie niesprawności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne telekomunikacyjne/ elektroniczne/ teleinformatyczne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - powyżej 12 miesięcy w pracach związanych z wykonywaniem czynności serwisowych w zakresie lokalizacji i usuwania usterek w sieciach telekomunikacyjnych oraz montażu komponentów i instalacji urządzeń sieci LAN.
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Umiejętność obsługi programów pakietu biurowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Inspektor

  Lokalizacja: podkarpackie / Tarnobrzeg

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

  Opublikowano: 2021-05-11

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

  Inspektor

  Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

  Warunki pracy - praca wiążąca się z wyjazdami w teren samochodem służbowym lub środkami komunikacji publicznej, - praca...

  Opublikowano: 2021-05-10

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

  Inspektor

  Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

  Warunki pracy praca buirowo- terenowa, stopień natężenia pracy związany jest z sezonowością w rolnictwie; praca w zmiennych warunakch...

  Opublikowano: 2021-05-07

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

  Inspektor

  Lokalizacja: podkarpackie / Lubaczów

  Warunki pracy praca biurowo-terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie; praca w zmiennych warunkach...

  Opublikowano: 2021-05-06

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

  Inspektor

  Lokalizacja: podkarpackie / Przeworsk

  Warunki pracy praca biurowo-terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie; praca w zmiennych warunkach...

  Opublikowano: 2021-05-06

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

  Inspektor

  Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

  Warunki pracy praca biurowo-terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie; praca w zmiennych warunkach...

  Opublikowano: 2021-05-06