Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139309

Warunki pracy


 • Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.   

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestry kancelaryjne, ewidencjonuje pisma wpływające i wychodzące, rozdziela korespondencję wśród pracowników oraz obsługuje pocztę elektroniczną.
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 • Redaguje pisma na polecenie Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną zespołów obsługiwanych przez sekretariat Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 • Prowadzi obsługę SWOP- Systemu Wspomagania Obsługi Policji.
 • Archiwizuje i przekazuje dokumenty spraw ostatecznie zakończonych do składnicy akt Wydziału Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - minimum 6 miesięcy pracy kancelaryjno - biurowej w administracji publicznej
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego z godnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Znajomość przepisów z zakresu pracy kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów Ustawy o Policji, Ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obsługi komputera
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność organizacji pracy własnej
 • Dyspozycyjność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca biurowo- terenowa, stopień natężenia pracy związany jest z sezonowością w rolnictwie, praca w zmiennych warunkach...

Opublikowano: 2024-07-18

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2024-07-15

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Korczowa

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2024-07-15

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca jednozmianowa, - ośmiogodzinny system pracy, - praca administracyjno-biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin...

Opublikowano: 2024-06-26

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy inspektor wojewódzki

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-20