Praca: Inspektor


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138659

Warunki pracy

Prowadzenie w terenie ogledzin i czynności kontrolnych obiektów budowlanych, robót budowlanych, kontroli dokumentów związanych z procesem budowy oraz z utrzymaniem obiektów budowlanych na terenie miasta Rzeszowa.


Praca biurowa przy komputerze co najmniej 4 godziny dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego, obsługa petentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.


Praca w budynku na 1 piętrze. Bariery architektoniczne: brak windy, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Narzędzia pracy: komputer, samochód służbowy, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych, bierze udział w kontrolach obowiązkowych, weryfikuje zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,
 • prowadzi postępowania administracyjne z zakresu prawa budowlanego, gromadzi i analizuje materiał dowodowy,
 • prowadzi czynności inspekcyjno-kontrolne z zakresu prawa budowlanego (kontrola budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia),
 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień i innych pism urzędowych należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • należycie i terminowo załatwia skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień,
 • prowadzi rejestry i przygotowuje sprawozdania
 • wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zlecone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlango

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Umiejętności redakcyjne, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Obsługa komputera
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

Opublikowano: 2024-06-20

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesku

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Lesko

Warunki pracy - praca w siedzibie inspektoratu - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - praca poza siedzibą...

Opublikowano: 2024-06-18