Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Mielec
Ogłoszenie o naborze Nr 138671

Warunki pracy

  • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca w siedzibie urzędu
 • Praca jednozmianowa
 • Ośmiogodzinny system pracy
 • Praca w pozycji siedzącej
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne
 • Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku

Zakres zadań

 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo - Śledczych
 • Prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń
 • Prowadzenie Rejestru Postępowań Sprawdzających
 • Prowadzenie rejestru czynności zleconych do wykonania przez jednostki Policji albo inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego
 • Prowadzenie rejestru wydanych postanowień o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i wykonanych badań specjalistycznych
 • Prowadzenie rejestru podejrzanych, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji
 • Prowadzenie skorowidzu podejrzanych i pokrzywdzonych
 • Prowadzenie dzienników korespondencji w zakresie dekretowanych materiałów do realizacji przez poszczególych funkcjonariuszy WDŚ KPP w Mielcu
 • Sporządzanie wykazów druków statystycznych Krajowego Systemy Informacyjnego Policji
 • Prowadzenie nieskomplikowanych analiz w zakresie rozbieżności pomiędzy rejestracjami wprowadzonymi w Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-Śledczych, a Krajowym Systemem Informacji Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 756)
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji
 • Znajomość przepisów ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce
 • Dobra organizacja pracy i planowanie pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w pracy biurowej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Dębica

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym. Ośmiogodzinny system pracy. Możliwy wysiłek fizyczny. Stanowisko pracy usytuowane jest na...

Opublikowano: 2024-06-04

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Nadzór nad stanem technicznym oraz wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji...

Opublikowano: 2024-05-28

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2024-05-28

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Prowadzenie rozliczeń MPS w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. WARUNKI PRACY ORAZ...

Opublikowano: 2024-05-23

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Kolbuszowa

Warunki pracy Praca kancelaryjno-biurowa, jednozmianowa, ośmiogodzinny system pracy, wysiłek fizyczny związany z porządkowaniem i...

Opublikowano: 2024-05-22

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Stanowisko zostało utworzone w celu prowadzenia spraw związanych z realizacją świadczenia...

Opublikowano: 2024-05-15