Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 139041

Warunki pracy

Budynek dwukondygnacyjny, bez windy.  Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie - wyjazdy służbowe samochodem osobowym. Praca w biurze, praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • realizuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, monitorowania zakażeń zwierząt, w tym pobierania prób do badań
 • realizuje programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i bioasekuracji
 • sprawuje nadzór nad wprowadzeniem na rynek zwierząt, nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt oraz przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • kontroluje nadzorowane podmioty, prowadzi dokumentację w zakresie sprawowanego nadzoru, w tym przygotowuje decyzje administracyjne oraz sporządza sprawozdania
 • realizuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu ( prawo jazdy kat. B)
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety nieprzystosowane dla osób...

Opublikowano: 2024-07-16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety nieprzystosowane dla osób...

Opublikowano: 2024-07-16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Lubaczów

Warunki pracy Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe. Prowadzenie samochodów służbowych Zakres zadań prowadzi...

Opublikowano: 2024-07-05

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Przeworsk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz poza nim. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie...

Opublikowano: 2024-06-30

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Dębica

Warunki pracy Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dębicy oraz w terenie na obszarze powiatu. Siedziba urzędu...

Opublikowano: 2024-06-24

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, brak windy wewnątrz budynku. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w...

Opublikowano: 2024-06-20