Praca: Inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Dębica
Ogłoszenie o naborze Nr 138604

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dębicy oraz w terenie na obszarze powiatu. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, bariery architektoniczne - brak podjazdów. Wyjazdy służbowe na dostępne szkolenia i konferencje. Do dyspozycji samochód służbowy - samodzielne kierowanie samochodem służbowym.


Narzędzia i materiały pracy -   sprzęt biurowy tj. komputer z drukarką, skaner, telefon. Praca przy komputerze do 4 godzin dziennie.


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad rolniczym handlem detalicznym produktami pochodzenia zwierzęcego, a także żywnością zawierającą jednocześnie srodki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w tym przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • realizuje krajowe plany kontroli pozostałości zakazanych lub niedopuszczonych substancji farmakologicznie czynnych, weterynaryjnych produktów leczniczych, zanieczyszczeń chemicznych, pozostałości pestycydów, dioksyn, furanów, polichlorowanych bifenyli i związków perfluorowanych oraz promieniotwórczych izotopów cezu u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • kontroluje spełnienie warunków weterynaryjnych przez podmioty nadzorowane
 • prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
 • nadzoruje pracę w terenowych pracowniach wytrawiania
 • sporządza sprawozdania i dokumentację z wykonywanych zadań
 • prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie sprawowanego nadzoru
 • kontroluje dobrostan w rzeźni zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. Inspekcji Weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy
 • umiejętnośc obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • rzetelność, punktualnoć, staranność
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnych zakresie zadań
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety nieprzystosowane dla osób...

Opublikowano: 2024-07-16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety nieprzystosowane dla osób...

Opublikowano: 2024-07-16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Lubaczów

Warunki pracy Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe. Prowadzenie samochodów służbowych Zakres zadań prowadzi...

Opublikowano: 2024-07-05

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku

Inspektor weterynaryjny

Lokalizacja: podkarpackie / Przeworsk

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz poza nim. Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie...

Opublikowano: 2024-06-30