Praca: Główny specjalista


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138100

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,
 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • stanowisko pracy mieści się na III piętrze,
 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • Prowadzi część ewidencji księgowej w celu prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Pełni zastępstwo za Głównego Księgowego podczas jego nieobecności, celem realizacji zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 • Sporządza listy płac celem terminowego regulowania zobowiązań.
 • Analizuje stan należności oraz prowadzi działania i wystawia dokumenty wymagane przepisami prawa w celu wyegzekwowania należności i niedopuszczenia do ich przedawnienia się.
 • Sporządza sprawozdania lub przygotowuje dane w celu terminowego złożenia sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • W okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. niepełnienie służby ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.), ani niebycie współpracownikiem tych organów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

COBI S.A.

Księgowy / Księgowa

Lokalizacja: podkarpackie / Mielec

Zakres obowiązków: prowadzenie obsługi księgowej zagranicznych Spółek należących do Grupy COBI oraz bieżący kontakt z biurem...

Opublikowano: wczoraj

Praca.pl

Księgowy

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Twoje obowiązki: Prowadzenie dokumentacji księgowej, Sprawdzanie poprawności rozliczeń finansowych, Przygotowywanie raportów i...

Opublikowano: 2024-06-20

Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Specjalista ds. Księgowości

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno, ul. Bieszczadzka 31

Oczekiwania wobec kandydatów: wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości, doświadczenie w dziale...

Opublikowano: 2024-06-17

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Księgowy

Lokalizacja: podkarpackie / Jasło

Praca samodzielnej księgowej, wprowadzanie danych do systemu finansowo - księgowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym...

Opublikowano: 2024-06-14

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Księgowy

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej –...

Opublikowano: 2024-06-07

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Księgowy

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej –...

Opublikowano: 2024-06-07