Praca: Ekspert nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 71312

Warunki pracy

Prowadzenie w terenie oględzin i czynności kontrolnych obiektów budowlanych, robót budowlanych, kontroli dokumentów związanych z procesem budowy oraz z utrzymaniem biektów budowlanych na terenie miasta Rzeszowa.


Praca biurowa przy komputerze, oraz prowadzenie samochodu służbowego, obsługa petentów.


Praca w budynku bez windy na 1 piętrze.


Narzędzia pracy: komputer, samochód służbowy, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie spraw zwiazanych z dopuszczaniem do użytkowania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • znajmość ustawy o usłużbie cywilnej
 • umiejętności redakcyjne, umiejętność dzialania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Drogomistrz

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w biurze i w terenie, -...

Opublikowano: 2020-11-13