Praca: Asystent rodziny


Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Pilzno
Numer: StPr/21/2425
OBOWIĄZKI:
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną; - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; - wspieranie aktywności społecznej rodzin; - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; - udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; - dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; - sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i o jej członkach; - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i przedkładanie jej kierownikowi projektu; - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; - współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: - obywatelstwo polskie, - wykształcenie: 1) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. Nr 149 poz. 887) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną - nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, - wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - nie wykonuje obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta będzie prowadzona.Wymagania dodatkowe: a. znajomość przepisów z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem; b. obsługa komputera; c. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym; d. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; e. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami; f. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji; g. umiejętność pracy w zespole; h. odporność na stres; i. prawo jazdy kat. B.

Miejsce pracy:

Pilzno


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 18,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Księgowa, kadry i płace

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Opis stanowiska: - Księgowanie dokumentów zakupowych (dekretacja), - Sporządzanie raportu kasowego, - Ewidencja środków trwałych, -...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Specjalista do spraw wizerunku firmy

Lokalizacja: podkarpackie / Krasne

Umiejętność rozpoznania potrzeb pracodawcy w zakresie poprawy wizerunku w sieci mediach społecznościowych itp. Wymagania konieczne:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Kosztorysant robót budowlanych

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

- wyszukiwanie ofert - sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów oraz kalkulacji cen- przygotowywanie ofert przetargowych- analiza...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Zbrojarz

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Praca przy stanach surowych budynków. Murowanie ścian z pustaków ceramicznych, betonu komórkowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Murarz

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Praca przy stanach surowych budynków. Murowanie ścian z pustaków ceramicznych, betonu komórkowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Cieśla szalunkowy

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Praca przy stanach surowych budynków. Wykonywanie szalunków. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: CIEŚLA -...

Opublikowano: wczoraj