Praca: Starszy referent


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Sanok
Ogłoszenie o naborze Nr 90157

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta zewnętrznego. Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszącym. Krajowe podróże służbowe, dyspozycyjność. 

Zakres zadań

 • gromadzi i przetwarza w informatycznej bazie ewidencji dane osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony
 • weryfikuje właściwość miejscową osób będących w zasobach WKU
 • przyjmuje indywidualne zbiory ewidencyjne
 • prowadzi ewidencję wojskowych dokumentów osobistych
 • opracowuje propozycje meldunków i sprawozdań oraz projekty innych dokumentów sporządzanych w związku z realizowanymi zadaniami
 • wykonuje zadania służbowe wynikające z pełnionych funkcji w stanach gotowości kryzysowej, w przypadku zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych lub osiągania gotowości do podjęcia działań przez WKU

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
 • znajomość rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie
 • znajomość aktów wewnętrznych MON regulujących mobilizacyjne uzupełnianie jednostek wojskowych, prowadzenia ewidencji wojskowej oraz system pracy biurowej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Referent

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej –...

Opublikowano: wczoraj

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Starszy referent

Lokalizacja: podkarpackie / Sanok

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno-biurowym. Praca jednozmianowa. Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu...

Opublikowano: 2022-01-20

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Starszy referent

Lokalizacja: podkarpackie / Tarnobrzeg

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej –...

Opublikowano: 2022-01-14

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Referent

Lokalizacja: podkarpackie / Sanok

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

Opublikowano: 2022-01-14