Praca: Starszy ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76071

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne
 i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 4-kondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim o wysokim stopniu trudności i złożoności,
 • Prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe o wysokim stopniu trudności i złożoności,
 • Prowadzi sprawy w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych zarządzenia zabezpieczenia,
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • Prowadzi sprawy w zakresie nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • Prowadzi sprawy w zakresie wstrzymania wykonania decyzji,
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w administracji skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług
 • Znajomość przepisów kodeksu cywilnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Młodszy kontroler skarbowy

  Lokalizacja: podkarpackie / Lesko

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

  Opublikowano: 2021-03-17

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Kontroler skarbowy

  Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe...

  Opublikowano: 2021-03-17