Praca: Podinspektor/inspektor ds. inwestycji i remontów w referacie inwestycji i gospodarki nieruchomościami urzędu gminy hyżne.


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Podinspektor/inspektor ds. inwestycji i remontów w referacie inwestycji i gospodarki nieruchomościami urzędu gminy hyżne.
Miejsce pracy: Hyżne
Numer: StPr/21/2973
OBOWIĄZKI:
1.Wykonywanie poleceń służbowych Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami oraz kierownictwa Urzędu.2.Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym.3.Weryfikacja projektów inwestycyjnych.4.Koordynowanie wykonawstwa inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań, w tym zakresie, łącznie z ich rozliczeniem.5.Analiza możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych.6.Przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:a)przygotowanie lub współudział w przygotowaniu założeń do opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania,b)występowanie o niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i remontowego,c)przygotowanie, dla stanowiska ds. Zamówień Publicznych kompletnej dokumentacji technicznej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu ogłoszenia przetargu dla zadań inwestycyjnych.7.Realizowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, w tym:a)przekazywanie wykonawcom placów budowy;b)sprawowania nadzoru i współpraca z wykonawcą, biurem projektów, inspektorem nadzoru przy realizacji zadań inwestycyjnych;c)odbiór i rozliczanie realizowanych inwestycji;d)sporządzenie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji.8.Uczestnictwo w komisjach odbiorowych i gwarancyjnych.9.Uczestnictwo w komisji przetargowej.10.Prowadzenie spraw z zakresu aglomeracji oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 11.Bieżąca kontrola realizacji inwestycji oraz niezwłoczne informowanie kierownictwa Urzędu o stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w tym zakresie.12.Przygotowywanie zakresów prac dotyczących bieżącego utrzymania, zlecanie robót do wykonania.13. Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.14.Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Hyżnem.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:Wykształcenie wyższe.Co najmniej trzyletni staż pracy (dla inspektora).Posiadanie obywatelstwa polskiego.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.Nieposzlakowana opinia.Wymagania dodatkowe:Umiejętność kosztorysowania.Mile widziane wykształcenie techniczne na kierunku budownictwo, geodezja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektura, urbanistyka.Prawo jazdy kat. B.Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.Umiejętność weryfikacji dokumentacji budowlanej zgodnie z przepisami prawa.Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, sumienność, terminowość, komunikatywność.Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.Umiejętność pracy w zespole.Mile widziane uprawnienia budowlane.Biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych.Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnymustawy o pracownikach samorządowych,ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,ustawy Prawo Budowlane,ustawy prawo zamówień publicznych,ustawy o drogach publicznych.Informacjao naborze jest umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyżne oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hyżne.

Miejsce pracy:

Hyżne


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Pomocnik warsztatu - blacharz

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

do uzgodnienia Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

Kelner

Lokalizacja: podkarpackie / Nowy Kamień

Kelner, profesjonalna obsługa klienta. Obsługa sali restauracyjnej, obsługa imprez okolicznościowych. Wymagania konieczne:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

Kierowca

Lokalizacja: podkarpackie / Łańcut

przewóz towarów Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT C Wymagania inne: - staż...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie

Sprzedawca

Lokalizacja: podkarpackie / Dobrzechów

Przyjęcie towaru,układanie,sprzedaż. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Mile widziane...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Kierowca samochodu dostawczego

Lokalizacja: podkarpackie / Trzebownisko

- dystybucja artykułów nabiałowych do sklepów na terenie województwa podkarpackiego , Rzeszów +okolica Wymagania konieczne:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Magazynier/kierowca wózka

Lokalizacja: podkarpackie / Trzebownisko

komplementacja wysyłek, przyjmowanie i wydawanie towarów Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Uprawnienia:...

Opublikowano: wczoraj