Praca: Młodszy inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Nisko
Ogłoszenie o naborze Nr 78697

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie powiatu  niżańskiego, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli, praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, na wysokości i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze- w budynku brak jest windy.        Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Zakres zadań

 • •prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,
 • •prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy – Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • •przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism,
 • •załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • •inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie budowlane + uprawnienia budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • oznajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
 • oznajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,
 • oznajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • oumiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • oumiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,
 • oumiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • oumiejętność rozwiązywania problemów,
 • oprawo jazdy kategorii B,
 • oposiadanie obywatelstwa polskiego,
 • okorzystanie z pełni praw publicznych,
 • onieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  GENERAL PROPERTY SP. Z O.O.

  Inspektor Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)

  Lokalizacja: podkarpackie /

  Zadania: Koordynowanie pracy elektryków Kosztorysowanie, wycena, negocjacje, ofertowanie robót związanych z branżą elektryczną i...

  Opublikowano: 2021-06-18

  Trebbi Polska Sp. z o.o.

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  Lokalizacja: podkarpackie /

  OPIS STANOWISKA: Z uwagi na dynamiczny rozwój firmy poszukujemy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z branży budowlanej, sanitarnej,...

  Opublikowano: 2021-06-09