Praca: Meteorolog


Jesteśmy prężnie rozwijająca się firmą branży energetycznej, w oparciu o nasze autorskie rozwiązania informatyczne budujemy i dostarczamy na rynek nowoczesne produkty dla wytwórców OZE oraz odbiorców zielonej energii. Pomagamy zarządzać energią od momentu jej wytworzenia do wykorzystania przez odbiorcę końcowego. W związku z obecnie wdrażanym projektem oraz wejściem na nowe rynki europejskie poszukujemy do naszego zespołu meteorologa.

Cechą wspólną całego zespołu Lerta jest chęć nauki i doskonalenia się. Dzięki takiej filozofii cały czas bardzo szybko rośniemy i zdobywamy uznanie na rynku i w efekcie realizujemy wizję bardziej zielonej przyszłości. Jeśli podoba Ci się pomysł pracy w naszym rosnącym i ambitnym zespole – napisz!

Meteorolog
Miejsce pracy: woj. podkarpackie
Będziesz odpowiedzialny/a za:
 • gromadzenie i opracowywanie meteorologicznych danych wsadowych do modelu optymalizacyjnego bilansowania energii,
 • weryfikację danych przesyłanych automatycznie z punktów pomiarowych do odbiorników komputerowych,
 • opracowywanie prognoz krótko i długoterminowych,
 • budowanie modelu meteorologicznego,
 • analizę tendencji procesów meteorologicznych,
 • współpracę z firmami meteorologicznymi.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe meteorologiczne lub podobne,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • doświadczenie w tworzeniu prognoz i modeli meteorologicznych,
 • dobrą znajomość języka angielskiego – min. B2/C1,
 • komunikatywność, cierpliwość, dokładność, zdolności analityczne.
Duży plus za:
 • doświadczenie w branży energetycznej,
 • umiejętności z innych dziedzin (informatyka, modelowanie i inne),
 • własną inicjatywę i nastawienie na samorozwój.
Otrzymasz:
 • praca w wymiarze 1/3 lub 1/2 etatu,
 • elastyczny czas pracy, możliwość częściowej pracy zdalnej,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • forma zatrudnienia: UoP,
 • możliwość rozwoju zawodowego w szybko rosnącym przedsiębiorstwie o globalnych ambicjach,
 • narzędzia pracy,
 • pakiet medyczny,
 • przyjazną atmosferę.
Jeśli chcesz abyśmy zatrzymali Twoje dokumenty aplikacyjne dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Lerta SA umieść w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzulę zgody o treści wskazanej poniżej.

Klauzula zgody na przyszłe rekrutacje:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 49 zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

………………
Data i podpis”


Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lerta SA z siedzibą w Poznaniu (61-623) przy ul. Wilczak 49
 2. Kontakt z Lerta SA jest możliwy poprzez adres e-mail kdo@lerta.energy lub pisemnie na www.lerta.energy
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
  a) w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Lerta SA jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  b) w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lerta SA – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Lerta SA (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lerta SA w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji - nie dłużej niż 1 rok od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 7. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.
APLIKUJ TERAZ