Praca: Kontroler weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Przeworsk
Ogłoszenie o naborze Nr 97524

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu oraz poza nim. 


Obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, przedsiębiorstwa), praca w terenie, prowadzenie pojazdów służbowych, wyjazdy służbowe.


Miejsce pracy mieści się na parterze budynku.

Zakres zadań

  • Czynny udział w zwalczaniu i prowadzeniu spraw związanych ze zwalczaniem i prewencją ASF,HPAI oraz innych chorób zakaźnych i odzwierzęcych.
  • Realizowanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów weterynaryjnych, w tym kontrolowanie warunków bioasekuracji i dobrostanu zwierząt w gospodarstwach które je utrzymują.
  • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z wykonywanych czynności kontrolnych i sprawowanego nadzoru, wraz ze sporządzaniem sprawozdań i przygotowywaniem decyzji administracyjnych.
  • Pobieranie próbek do badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Prawo jazdy kat.B (czynne prowadzenie pojazdów)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ