Praca: Inspektor ds. oświaty


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Inspektor ds. oświaty
Miejsce pracy: Chłopice
Numer: StPr/21.0740
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do wymienionych ustaw. Bieżąca współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych.Naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych - nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Współpraca z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.Analiza poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.Analiza i przedstawianie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.Prowadzenie bazy Systemu Informacji Oświatowej, pozyskiwanie danych z podległych jednostek oświatowych i opracowywanie zbiorczych zestawień.Opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola, przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektorom tych jednostek.Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli i szkól i przedszkoliSporządzanie oceny pracy dyrektorów jednostek oświatowych.Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia pracowników młodocianych i rozliczanie dotacji w tym zakresie.Organizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy do szkół specjalnych i ośrodków.Współpraca z Kuratorium OświatyMonitorowanie spełniania obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z terenu Gminy.Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród nauczycielom i uczniom. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniówRealizacja pozostałych zadań w sprawach z zakresu oświaty, będących w kompetencji organu prowadzącego.Prowadzenie spraw w zakresie współdziałania z instytucjami kultury oraz z organizacjami pozarządowymi.WYMAGANIA wykształcenie wyższe,Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o systemie oświaty, przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Prawo oświatowe, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Karta nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, o finansowaniu zadań oświatowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, zmysł organizacyjny, umiejętność pracy w zespole, komunikatywnośćznajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa związanych z realizacją zadań merytorycznych na przedmiotowym stanowisku,znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu, zwłaszcza organów gminy.biegła umiejętność obsługi komputera, word, excell, internet, poczta elektroniczna, mile widziana znajomość programu Płace Vulcan oraz Płatnik,mile widziane doświadczenie pracy na stanowisku związanym z oświatądoświadczenie zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku oraz co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub placówkach oświatowych lub na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Miejsce pracy:

Chłopice


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Pozostali malarze i pokrewni , pracownik robót wykończeniowych

Lokalizacja: podkarpackie / Chorzów

Prace wykończeniowe na budowie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Pracownik ogólnobudowlany

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

do uzgodnienia Wymagania inne: mile widziane doświadczenie zawodowe

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

praca z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat),...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Krawcowa

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

praca na 3/4 etatu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, odzieżowe

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Kierowca samochodu dostawczego

Lokalizacja: podkarpackie / Oleszyce

Dostarczanie i sprzedaż pieczywa do punktów sklepowych Wymagania konieczne: Zawód: Kierowca samochodu dostawczego (wymagany staż -...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Pracownik produkcyjny

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

obsługa maszyn do produkcji opakoweań z papieru Wymagania konieczne: Zawód: Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury...

Opublikowano: wczoraj