Praca: Global Key Account Manager


Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona dziesięciu największych producentów w swojej branży na świecie. Grupa Wielton posiada cztery centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech, we Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Pod koniec 2016 roku Wielton uruchomił spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie blisko 3,5 tys. pracowników.

 

Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Aktywnie współpracujemy z uczelniami, szkołami i instytucjami naukowymi. Silny rozwój biznesu i wzrost firmy, tworzy wyzwanie, a jednocześnie, satysfakcjonujące środowisko pracy dla ambitnych i utalentowanych jednostek.

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Global Key Account Manager

Twoje zadania:

 • reprezentowanie spółek Grupy Wielton w kontaktach z klientami kluczowymi o zasięgu międzynarodowym,
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi oraz potencjalnymi kluczowymi klientami na rynku europejskim
 • tworzenie spójnej oferty sprzedażowej Grupy Wielton w porozumieniu z komercyjnymi działami poszczególnych spółek
 • koordynacja bieżących aktywności sprzedażowych z kluczowymi klientami
 • prowadzenie negocjacji handlowych oraz uzgadnianie warunków kontraktów w oparciu o indywidualne możliwości poszczególnych spółek
 • poszukiwanie nowych szans biznesowych w obszarze potencjalnych klientów kluczowych,
 • budowanie i dbanie o pozytywny wizerunek Grupy Wielton
 • określenie zakresu działalności KAM w Grupie Wielton, w oparciu o sytuację bieżącą w tym obszarze
 • raportowanie wyników z bieżącej aktywności

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenie sprzedażowe w środowisku międzynarodowym
 • doświadczenie we współpracy z dużymi, kluczowymi klientami o zasięgu europejskim/globalnym
 • umiejętność budowania oraz utrzymywania długofalowych relacji z kluczowymi klientami o zasięgu europejskim/globalnym
 • umiejętność w uczestniczeniu w globalnych przetargach
 • doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym, najchętniej w obszarze naczep lub samochodów ciężarowych i komponentów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, inne języki obce mile widziane
 • umiejętność współpracy z lokalnymi organizacjami sprzedażowymi oraz R&D

Nasza oferta:

W Grupie Wielton tworzymy przyjazne, międzynarodowe środowisko pracy, dbamy o dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.
Wspieramy i promujemy rozwój pracowników.

 • udział w nowym projekcie, który umożliwia wdrażanie własnych rozwiązań
 • możliwość rozwoju poprzez aktywność w ciekawych projektach, które wyprzedzają konkurencję
 • prace w międzynarodowym, środowisku
 • pakiet benefitów zawierających m.in.: opiekę medyczną Medicover, dofinansowanie studiów i zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie

Dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Oferujemy pracę w międzynarodowym środowisku pracy, z kulturą organizacyjną nakierowaną na współpracę i wszechstronny rozwój. Naszym pracownikom zapewniamy:

 • udział w nowym projekcie, który daje możliwość pracy koncepcyjnej i projektowej, szansę wdrażania własnych rozwiązań,
 • ciekawe zadania i projekty, które wyprzedzają konkurencję,
 • szansę pracy w kontekście międzynarodowym,
 • pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny Medicover, dofinansowanie studiów i zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”
APLIKUJ TERAZ