Praca: Asystent prawny


Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
Asystent prawny
Miejsce pracy: Mielec
Numer: StPr/21/0279
OBOWIĄZKI:
-udział w wykonywaniu prac związanych z obsługą prawną zakładu lub poszczególnych komórek organizacyjnych,opracowanie projektów aktów normatywnych, okólników, rozporzadzeń i instrukcji, -opiniowanie umów zawieranych z innymi jednostkami organizacyjnymi, -interpretowanie prawa i opracowanie wyjaśnień obowiązujących przepisów, -opiniowanie projektów aktównormatywnych opracowanych przez inne jednostki, -opracowywanie informacji dla kierownictwa o przewidywanych zmianach w prawie i w przepisach w zakresie interesującym zakład, -reprezentowanie interesów zakładu przed organami procesowymi, -prowadzenei szkoleń w zakresie rozumienia i stosowania prawa, -udzielanie porad prawnych zainteresowanym komórkom, -przyjmowanie interesantów wewnętrznych, -prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjno-prawnej członków zarządu, -wspieranie pracy i działania członków zarządu,-sporządzanie na potrzeby członków zarządu niezbędnych raposrtów i zestawień, gotowość zdobywania nowych kompetencji,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Absolwent studiów na kierunkach prawo lub administracja lub ostatni rok studiów prawa lub administracji, znajmość prawa cywilnego, handlowego, prawa gospodarczego oraz administracyjnego, posługiwanie się programem MS Office, dyspozycyjność, komunikatynowść, dobra organizacja pracy.

Miejsce pracy:

Mielec


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

APLIKUJ TERAZ