Praca: Aparatowy


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Aparatowy
Miejsce pracy: Tarnobrzeg
Numer: StPr/22/0630
OBOWIĄZKI:
załadunek i rozładunek towarów przy użyciu wózków widłowych, transportowanie ładunków, drobne prace magazynowe
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem


Wymagania inne:

oferta dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu jako bezrobotne, dla których ta forma pomocy wynika z Indywidualnego Planu Działania przygotowanego dla osoby bezrobotnej, należące do poniższych grup:Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:osoby w wieku 50 lat i więcej,osoby długotrwale bezrobotne (tj. niepracujące nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy, włącznie z okresem przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy),kobiety,osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne zasadnicze zawodowe, średnie, średnie zawodowe).Rolnicy i członkowie ich rodzin osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z działania 7.4 RPO WP - Rozwój opieki żłobkowej w regionie oraz z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (CT 9) w RPO WP - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, którzy kwalifikują się do Projektu.

Miejsce pracy:

Tarnobrzeg


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu

Aparatowy

Lokalizacja: podkarpackie / Tarnobrzeg

załadunek i rozładunek towarów przy użyciu wózków widłowych, transportowanie ładunków, drobne prace magazynowe Wymagania...

Opublikowano: 2022-06-20