piłka siatkowa dla rozwoju gospodarczego w mieście

Dla fanów siatkówki Rzeszów jest miejscem, gdzie część z nich przybywa co najmniej kilka razy do roku,  zwłaszcza w trakcie trwania sezonu Plus Ligi. Mecze gromadzą na hali Podpromie mnóstwo kibiców z całej Polski. To dobra okazja dla miasta, aby promować je jako miejsce nie tylko przyjazne turystom i kibicom.

Miejsce do życia, miejsce do pracy

Województwo podkarpackie notowało w kwietniu bieżącego roku bezrobocie na poziomie 9,3%, co jest o blisko 3% gorszym wynikiem , w porównaniu do skali zjawiska w całym kraju. Głównym celem województwa jest zachęcenie inwestorów do podejmowania działań w regionie, w celu jego rozwoju. Pomaga w tym sukcesywnie drużyna, której popularność w skali kraju wciąż rośnie. W weekendy, kiedy odbywają się mecze, hala zapełnia się niemal do ostatniego miejsca. Zawodnicy są rozpoznawalni i stanowią dobry materiał reklamowy dla całego regionu.

Być może potencjał reklamowy drużyny nie został jeszcze do końca odkryty, jednak jedno jest pewne – jej wkład w rozwój gospodarczy regionu jest znaczący i warto byłoby nieco lepiej wykorzystać całą sytuację.

studenci na rynku pracy

Sytuacja studentów na rynku pracy jest dość dobra, ponieważ nawet duże firmy są coraz bardziej otwarte na zatrudnianie osób uczących się. W Rzeszowie i kilku innych miastach, młodzież może zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz pierwsze samodzielnie zarobione środki na życie.

Zatrudnianie studentów szansą dla firm

Zatrudnianie studentów w województwie podkarpackim ma sens, ponieważ gospodarka regionu bardzo czeka na pracowników, którzy chętnie podejmą zatrudnienie w weekendy oraz inne dni tygodnia w godzinach, które np. dorosłym mającym dzieci są wyjątkowo nie na rękę. Poza tym student bardzo stara się na swoim stanowisku pracy bo wie, ze jest dopiero na początku drogi. To dobre podejście, ponieważ uczy systematyczności i szacunku do pracy.

W dużych miastach w regionie można spotkać oferty dla studentów, gdzie możliwa jest praca na kilka zmian, nawet na  umowę o pracę. Młodzi ludzie pracują np. w fabrykach czy innych zakładach produkcyjnych, choćby przy pakowaniu towarów. Być może nie jest to praca dla każdego, ale to bardzo dobra opcja na start. Na dobrą sprawę w każdym województwie da się w ten sposób zarobić na studia.

gospodarka turystyka

W sezonie letnim gospodarka województwa podkarpackiego ma się bardzo dobrze, ponieważ zasilają ją turyści. Dodatkowo pojawiają się młode osoby poszukujące pracy na wakacje. To wszystko sprawia, że sezon letni niejako nadrabia braki pozostawione przez sezon zimowy i jesienny.

Atrakcyjne podkarpackie

Województwo podkarpackie nie prezentuje oszałamiająco dobrych wskaźników w zakresie rozwoju gospodarczego, trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że możliwości województwa tkwią w turystyce i czystym powietrzu. Zaplecze sportowe również jest dość imponujące – jedna z najlepszych drużyn siatkarskich w Polsce, Asseco Resovia, przyciąga na mecze setki osób z całej Polski. Chętniej przybywają oni na wiosnę, przy okazji zwiedzając Rzeszów i inne atrakcje turystyczne dostępne w okolicy. To również przyczynia się do sezonowego co prawda, ale jednak wzrostu gospodarczego.

Nawet tak ubogie województwa jak podkarpackie, czy warmińsko – mazurskie, mają swoje momenty rozkwitu, których nie można im odmówić. Choć są one mocno skokowe, nie można zamieść ich pod dywan i oskarżać o olbrzymią stagnację miejsca, w których tkwi spory potencjał, który jest nie do końca wykorzystany.

praca kobiety

W ostatnim czasie, kobiety stanowiły niemal połowę zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim. Ich sytuacja jest również o tyle trudna, że obecnie nie jest prowadzony żaden program skierowany bezpośrednio do nich, który choć trochę mógłby otworzyć nowe perspektywy przed Paniami poszukującymi pracy.

Długotrwałe bezrobocie kobiet

Niestety, część kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy, stanowią panie, które są bezrobotne około dwóch lat. Częściowo ich brak zatrudnienia związany był z poświęceniem się życiu rodzinnemu, jednak kolejna cześć z nich po prostu nie podejmowała legalnej pracy w przeciągu ostatnich lat, często pogłębiając szarą strefę. Czasem też ich brak zatrudnienia wynikał z niechęci pracodawców do zatrudniania np. młodych mam.

Sytuacja w całym województwie podkarpackim, nie jest zbyt korzystna dla poszukujących pracy, nie znaczy to jednak, że jest w jakimś stopniu nieodwracalna. Wystarczy kilka dobrze poprowadzonych programów aktywizacyjnych, aby pomóc długotrwale bezrobotnym kobietom, wejść na nowo na rynek pracy.

projekt przez aktywność do zatrudnienia

Jednym z głównych celów dla województwa podkarpackiego na 2018 rok, jest podniesienie aktywności społeczno – zawodowej ludności. Bardzo pomocne w osiągnięciu pożądanego stanu, są zwykle różnorodne programy aktywizujące bezrobotnych. Jednym z nich jest program „Przez aktywność do zatrudnienia”.

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie „Przez aktywność do zatrudnienia”

Projekt „Przez aktywność do zatrudnienia”, skierowany jest do kobiet, które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć swojego miejsca na rynku pracy. Program ma im w tym pomóc, między innymi poprzez podniesienie kwalifikacji uczestniczek do wymagań rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego umożliwiającego powrót lub wejście na rynek pracy i co najważniejsze -wzrost motywacji do wyżej wymienionych działań.

Każdy z programów ma za zadanie takie zarządzanie zasobami ludzkimi, aby możliwe było ich maksymalne wykorzystanie, przy osiągnięciu jak największych korzyści przez osoby poszukujące pracy. Nie chodzi tu o podawanie gotowych rozwiązań, lecz o pobudzenie kreatywności oraz chęci samodzielnych poszukiwań swojej drogi życiowej przez panie.

aktywni młodzi na rynku pracy

Projekt „ Aktywni młodzi”, ma za zadanie zaktywizować młode osoby na rynku pracy w województwie podkarpackim. Warunkiem uczestnictwa w akcji, jest bycie osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy i mającą od 15 do 29 lat.

Nowe możliwości dla młodych w województwie podkarpackim

Z programu będą mogły skorzystać osoby zdrowe, jak i z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa podkarpackiego. Projekt jest finansowany przez UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt umożliwia dwie opcje: otrzymanie dotacji na działalność gospodarczą lub odbycie staży zawodowych i kursów, trwających od 3 do 12 miesięcy. Jest to duża szansa dla osób, które do tej pory pomimo licznych prób nie znalazły odpowiedniego zatrudnienia.

Każdy program aktywizujący bezrobotnych, zwłaszcza w województwach z tak niekorzystnym PKB jak podkarpackie, jest na wagę złota. Oby w jego trakcie udało się odnaleźć zatrudnienie jak największej liczbie osób, aby inne województwa również mogły zaczerpnąć dobre wzorce i stworzyć coś na ten kształt u siebie.

popularne kierunki studiów w województwie podkarpackim

Badanie zwane barometrem zawodów deficytowych, jest co roku przeprowadzane osobno dla każdego województwa. W przypadku Podkarpacia, ilość zawodów deficytowych wynosi około 20. Co ciekawe, mniej więcej taką samą liczbę prezentują zawody nadwyżkowe.

Zatrudnienie po popularnych kierunkach studiów

Tak jak w przeważającej części kraju, tak i tutaj ogromnym zainteresowaniem cieszą się kierunki takie jak: filologie (polska, angielska, itd.), filozofia, historia, politologia, kulturoznawstwo oraz socjologia. Co ciekawe, nadwyżka pracowników istnieje również wśród absolwentów prawa, którzy bez nieco zawężonej specjalizacji, nie mają zbyt dużych szans na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Dość dużo absolwentów kierunków związanych z chemią oraz inżynierią środowiska, również ma kłopot ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie. Również nauczyciele języków obcych, nauczania początkowego oraz lektorzy, mają spore problemy z wejściem na rynek pracy.

Być może osoby, które decydują o otwieraniu określonych kierunków studiów, powinny ściślej współpracować z urzędami pracy, aby móc lepiej zaplanować subwencje, aby zaprzestać „produkowania bezrobotnych”. Może potrzebne są zajęcia z doradcą zawodowym w liceum, który wskazałby młodym ludziom aktualne trendy na rynku pracy. Nie jest jednak do końca pewne, czy w trakcie trwania ich edukacji, lista zawodów nadwyżkowych znów nie ulegnie zmianie.

zapotrzebowanie na zawody

Rynek pracy w naszym kraju, notuje coraz większe zapotrzebowanie na pewne zawody, związane z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Wyjątku nie stanowi województwo podkarpackie, które również posiada swoją listę około 20 zawodów deficytowych.

Doświadczenie i wysokie kwalifikacje

Pracownicy, przed którymi rynek pracy województwa podkarpackiego stoi otworem, to osoby z dość bogatym doświadczeniem oraz wyspecjalizowane w dość wąskim zakresie. Wbrew pozorom, jedno nie wyklucza drugiego. Zatrudniający zaczęli poszukiwać pracowników, którzy bez większego przygotowania, po krótkim wdrożeniu będą w stanie wykonywać zadania na swoim stanowisku. Przede wszystkim liczą się chęci – tak jak w każdej pracy. Deficytowe stanowiska wiążą się również z dość dużą odpowiedzialnością – również za współpracowników. W cenie są również umiejętności zarządzania zespołem osób. Oprócz wyżej wymienionych, poszukiwani są również pracownicy fizyczni – sektor budowlany oraz naprawy pojazdów. I tu ma miejsce pewna niejasność – to dwa sektory cieszące się niechlubną chwałą powiększania szarej strefy. Ciężko więc stwierdzić, czy faktycznie te dwie grupy zawodowe powinny znaleźć się w tym rankingu.

Jak widać, w każdym województwie istnieje zapotrzebowanie na określonych pracowników. Bezrobotni powinni poważnie zastanowić się nad przekwalifikowaniem oraz aspiracjami zawodowymi – być może wymarzona praca jest w zasięgu ręki.

migracje w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie od pewnego czasu obserwuje niekorzystne zmiany w zakresie demografii. Starzenie się społeczeństwa widoczne w statystykach, ma dość niekorzystny wpływ na rynek pracy. O blisko 1% rocznie, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 60 lat i więcej), przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0 – 17 lat).

Konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim

Wiążące się ze spadkiem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zjawiska dla rynku pracy, nie są korzystne.  Zasoby ludzkie w województwie podkarpackim ulegną znacznemu zmniejszeniu. Od kilku lat ma tu również miejsce mobilne w sposób ujemny saldo migracji na pobyt stały. Wiele osób po zdobyciu wykształcenia wyjeżdża, aby zdobyć lepiej płatną pracę. Ma to niekorzystny wpływ na gospodarkę oraz lokalne kadry. Transfer wiedzy i innowacji poza województwo, prowadzi do ustania rozwoju.

Wymienione konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim, powinny stać się powodem dyskusji i przemyśleń dla osób decydujących o dysponowaniu funduszami unijnymi, przeznaczonymi na rozwój regionów. Może warto przemyśleć strategię, która zachęciłaby młode osoby, do pozostania na miejscu tuż po zakończeniu edukacji.

rynek pracy województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie to miejsce z najniższym PKB w skali kraju. Zdecydowana większość osób zamieszkuje tereny wiejskie (blisko 60%).  Centrum regionu – Rzeszów, to zamieszkałe przez blisko 200 tys. osób miasto, będące ośrodkiem handlowo – usługowym. Wysoko rozwinięty jest tu również przemysł, natomiast głównym rodzajem działalności gospodarczej jest handel – hurtowy i detaliczny. Tuż za nim plasuje się budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz działalność profesjonalna i techniczna.

Miejsca pracy w województwie podkarpackim

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, bezrobocie w województwie podkarpackim, powinno przejąć tendencję, która ma miejsce od pewnego czasu w skali całego kraju – powinno ulec znacznemu zmniejszeniu. Dane z końca 2016 roku wskazują, że w urzędach pracy zostało zarejestrowanych o ok. 13 tysięcy mniej bezrobotnych, niż w roku poprzednim, tak więc rynek pracy dotykają korzystne zmiany. Ta tendencja powinna stosunkowo długo się utrzymać, ponieważ województwo stale się rozwija. Tworzą się nowe miejsca pracy, a obecnie najchętniej poszukiwani są technicy, specjaliści oraz personel średniego szczebla. Daje to nadzieję na satysfakcjonujące zatrudnienie osobom o dość niskich kwalifikacjach.

Nawet w miejscach o tak wysokiej stopie bezrobocia, mogą zajść pozytywne  zmiany. Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydają się przynosić oczekiwany skutek. Również wzrost przedsiębiorczości mieszkańców nie jest tu bez znaczenia. Wszystkie czynniki wskazują na uzasadnione, pozytywne prognozy na przyszłość. Jak zawsze, wszystko leży w rękach mieszkańców – czy skorzystają z pozytywnej koniunktury, czy po chwilowej poprawie sytuacji, znów dojdzie do impasu.