prognozy rynek pracy

Rynek pracy województwa podkarpackiego idealnie wpisuje się w trendy obowiązujące w całym kraju. Jednym z nich jest tendencja do dominowania pracowników na rynku pracy, a nie zjawiska, które miało miejsce we wcześniejszych latach, gdzie to pracodawcy dyktowali warunki na lokalnych rynkach zatrudnienia.

Pracownicy na dobrej pozycji

W II połowie 2018 roku prognozowany jest dalszy rozwój trendu, wedle którego pracownicy mają być lepiej opłacani przez pracodawców oraz  mają być im przedstawiane znacznie lepsze oferty pracy. Nie jest to pozbawione sensu – w końcu przez wiele lat większość osób bała się utraty pracy, nie chcąc dochodzić swoich praw nawet w przypadku dość dużych nadużyć ze strony pracodawców.

Rynek pracy jest niezwykle zmienny i ewoluuje w miarę podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz inaugurowania nowych, długoterminowych inwestycji na terenie województwa podkarpackiego. Pracodawcy nauczyli się doceniać solidnych pracowników i traktować ich z większą rozwagą, dając szansę na rozwój oraz proponując wyższe zarobki niż w latach ubiegłych.

bezrobocie

W naszym kraju w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zatrudnienia niemal w każdym sektorze i każdym województwie. Dotyczy to również miejsc takich jak południe naszego kraju, które było we wcześniejszych latach skrzętnie omijanym regionem kraju, jako prawdopodobnie najmniej dochodowe i obdarzone najmniejszym potencjałem. Sytuacja zmienia się sukcesywnie w ostatnim czasie, co nie umyka uwadze obserwatorów rynku pracy.

Miejsca z najniższą stopą bezrobocia w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie cieszy się malejącą stopą bezrobocia, a najniższa w skali województwa, jest notowana w miastach Rzeszowie i Krośnie. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że w tych miejscach znajduje się najwięcej zakładów przemysłowych, a także jest to okolica, gdzie znajdują się największe uczelnie wyższe oraz szkoły policealne. Dostarczają one na bieżąco wykwalifikowanych pracowników niemal każdej branży.

Lekarstwem na bezrobocie oraz deficyty pracowników wydaje się być zatrudnianie osób zza wschodniej granicy, którzy chętnie przybywają do naszego kraju, aby pracować legalnie za o wiele wyższe wynagrodzenie, niż to proponowane w ich ojczystym kraju.

praca dla studentów

Studenci przybywający do województwa podkarpackiego, nie muszą martwić się o ewentualne zatrudnienie. Coraz więcej firm otwiera się na opcję zatrudniania studentów, z zaznaczeniem, że mogą oni również po odbyciu praktyk czy podjęciu pracy na pół etatu, kontynuować zatrudnienie po ukończeniu swojego kierunku studiów.

Rynek pracy przyjazny studentom

Rynek pracy województwa podkarpackiego można określić jako coraz bardziej  otwarty na młodych ludzi. Możliwości odbywania praktyk zawodowych, czy zatrudnienie na umowę zlecenie w trakcie studiów, to coraz bardziej powszechne praktyki. Często studenci studiów dziennych podejmują pracę na pełny etat i z sukcesem łączą pracę zawodową z pobytem na uczelni. Często decydują się oni na indywidualny tok studiów, który pomaga skutecznie połączyć wszystkie obowiązki.

Warto podjąć zatrudnienie na studiach, choćby w pracy, która pozwoli nam mieć środki, które spożytkujemy na swoje rozrywki. Zawsze będzie warto podjąć i takie zajęcie, ponieważ może ono być bodźcem w kierunku zmiany zainteresowań lub ukierunkować nas zawodowo. Każda z tych opcji jest na obecnym rynku pracy na wagę złota.

aktywizacja bezrobotnych

Tak jak wiele innych miejsc w Polsce, tak i województwo podkarpackie, może pochwalić się wieloma programami służącymi aktywizacji osób bezrobotnych. Są to różne formy szkoleń, przekwalifikowań oraz dotacji do własnych przedsiębiorstw. Każda z tych opcji jest dobra, o ile dostępne środki zostaną odpowiednio wykorzystane.

Praca na etacie lub na własną rękę

Województwo podkarpackie wciąż notuje wysokie bezrobocie, jednak nie jest ono tak drastyczne jak było to w poprzednich latach. Już w maju 2018 roku rynek pracy nieco ruszył z miejsca, proponując swoim pracownikom nowe miejsca pracy, które z pewnością przyjmą wielu pracowników pozostających długotrwale bezrobotnymi. Zadowoleni będą również Ci, którzy planują otworzyć własne firmy. Prawo pracy staje się coraz bardziej przyjazne dla młodych przedsiębiorców.

Można powiedzieć, że rynek pracy województwa podkarpackiego otworzył się na nowe możliwości. Nie jest to pozbawione prawdy, ponieważ rzeczywiście sytuacja wygląda coraz lepiej. Młodzi ludzie studiujący na uczelniach wyższych i uczący się w szkołach policealnych, chętniej niż w ubiegłych latach zostają na miejscu, aby rozpocząć karierę zawodową.

studia

Uniwersytety w województwie podkarpackim przeżywają obecnie dość duże oblężenie osób, które marzą o rozpoczęciu studiów na danym kierunku. Co ciekawe, obecnie w skali kraju da się zaobserwować pewne trendy, które wydają się być wyznacznikiem na ten i kolejny rok.

Filologie w natarciu

Co do popularnych kierunków studiów, podobnie jak np. na Uniwersytecie Warszawskim, dość dużą popularnością cieszą się filologie – nie tylko polska i angielska. Dużym zainteresowaniem potencjalnych studentów cieszą się również kierunki orientalne, takie jak np. filologia japońska. Zatrudnienie po nich jest niemal pewne, ponieważ rynek pracy nie nasycił się jeszcze specjalistami o tak interesującym wykształceniu. Nieco gorzej sprawa ma się z absolwentami równie popularnego kierunku, jakim jest prawo. Ktoś, kto ma bardzo wąską specjalizację, może napotkać na niemałe problemy w przypadku prób poszukiwania  zatrudnienia.

W poszukiwaniu złotego środka pomiędzy możliwościami zatrudnienia, a rozwojem swoich zainteresowań, studenci często decydują się na studiowanie kilku kierunków. Ma to sens, pod warunkiem, że nie są one od siebie diametralnie różne. Wówczas można napotkać na pewne trudności.

rynek pracy

Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2014 – 2020, ma między innymi za zadanie promowanie trwałego zatrudnienia oraz podnoszenia jego jakości. Działania związane z tym programem, wydają się być priorytetem dla wielu pracodawców, aby zmaksymalizować  zainteresowanie potencjalnych pracowników ofertą swojej firmy.

Rynek pracy dla pracownika

Trudno przeliczyć na pieniądze to, czego oczekują pracownicy od pracodawców. Nie chodzi tu tylko o pobory, ale również o atmosferę panującą w miejscu pracy oraz o perspektywy rozwoju, które daje praca w danym miejscu. To właśnie na tych aspektach powinni skupiać się pracodawcy, aby jak najpełniej realizować strategię wyżej wymienionego programu. Obecnie pracownicy dużo bardziej zdają sobie sprawę z tego, jakie prawa im przysługują. Są również bardziej wymagający, świadomi posiadanych umiejętności. Stanowi to wyzwanie dla pracodawców, niezależnie od miejsca w Polsce.

Rozwój rynku pracy województwa podkarpackiego zakłada również dostosowanie trybu zatrudnienia pracowników do ich aktualnej sytuacji życiowej w taki sposób, aby udało się wypracować pewną równowagę pomiędzy pracą, a czasem wolnym. Postulaty wydają się być nad wyraz interesujące i z pewnością wiele osób czeka na ich realizację.

trendy rynku pracy maj 2018

Województwo podkarpackie w kwietniu bieżącego roku mogło się pochwalić długo wyczekiwanym spadkiem stopy bezrobocia. Powstrzymany został również napływ osób bezrobotnych, co również poprawił ogólną sytuację na rynku pracy.

Spadek bezrobocia i szanse dla podkarpackiego

Choć statystyki rynku pracy w województwie podkarpackim nie wyglądają wciąż zbyt imponująco, nie można odmówić regionowi potencjału. Urząd pracy angażuje zarejestrowanych bezrobotnych nie tylko w prace interwencyjne, ale również w różnego rodzaju szkolenia, aby mogli oni stale podnosić swoje kwalifikacje. Dzięki temu istnieje szansa na znalezienie przez takie osoby zatrudnienia.

Trendy na maj przedstawiają się obiecująco, ponieważ wiele osób podejmuje prace sezonowe, których w województwie nie brakuje. Również wiele młodych osób udaje się w okresie wakacyjnym za granicę, również podejmując prace sezonowe. Zaskakująca jest pozycja młodych osób w rankingu osób bezrobotnych za kwiecień 2018 – największą grupę stanowią właśnie osoby do 25 roku życia. W tym zakresie w miesiącach wakacyjnych, statystyki również powinny ulec znacznej poprawie.

piłka siatkowa dla rozwoju gospodarczego w mieście

Dla fanów siatkówki Rzeszów jest miejscem, gdzie część z nich przybywa co najmniej kilka razy do roku,  zwłaszcza w trakcie trwania sezonu Plus Ligi. Mecze gromadzą na hali Podpromie mnóstwo kibiców z całej Polski. To dobra okazja dla miasta, aby promować je jako miejsce nie tylko przyjazne turystom i kibicom.

Miejsce do życia, miejsce do pracy

Województwo podkarpackie notowało w kwietniu bieżącego roku bezrobocie na poziomie 9,3%, co jest o blisko 3% gorszym wynikiem , w porównaniu do skali zjawiska w całym kraju. Głównym celem województwa jest zachęcenie inwestorów do podejmowania działań w regionie, w celu jego rozwoju. Pomaga w tym sukcesywnie drużyna, której popularność w skali kraju wciąż rośnie. W weekendy, kiedy odbywają się mecze, hala zapełnia się niemal do ostatniego miejsca. Zawodnicy są rozpoznawalni i stanowią dobry materiał reklamowy dla całego regionu.

Być może potencjał reklamowy drużyny nie został jeszcze do końca odkryty, jednak jedno jest pewne – jej wkład w rozwój gospodarczy regionu jest znaczący i warto byłoby nieco lepiej wykorzystać całą sytuację.

studenci na rynku pracy

Sytuacja studentów na rynku pracy jest dość dobra, ponieważ nawet duże firmy są coraz bardziej otwarte na zatrudnianie osób uczących się. W Rzeszowie i kilku innych miastach, młodzież może zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz pierwsze samodzielnie zarobione środki na życie.

Zatrudnianie studentów szansą dla firm

Zatrudnianie studentów w województwie podkarpackim ma sens, ponieważ gospodarka regionu bardzo czeka na pracowników, którzy chętnie podejmą zatrudnienie w weekendy oraz inne dni tygodnia w godzinach, które np. dorosłym mającym dzieci są wyjątkowo nie na rękę. Poza tym student bardzo stara się na swoim stanowisku pracy bo wie, ze jest dopiero na początku drogi. To dobre podejście, ponieważ uczy systematyczności i szacunku do pracy.

W dużych miastach w regionie można spotkać oferty dla studentów, gdzie możliwa jest praca na kilka zmian, nawet na  umowę o pracę. Młodzi ludzie pracują np. w fabrykach czy innych zakładach produkcyjnych, choćby przy pakowaniu towarów. Być może nie jest to praca dla każdego, ale to bardzo dobra opcja na start. Na dobrą sprawę w każdym województwie da się w ten sposób zarobić na studia.

gospodarka turystyka

W sezonie letnim gospodarka województwa podkarpackiego ma się bardzo dobrze, ponieważ zasilają ją turyści. Dodatkowo pojawiają się młode osoby poszukujące pracy na wakacje. To wszystko sprawia, że sezon letni niejako nadrabia braki pozostawione przez sezon zimowy i jesienny.

Atrakcyjne podkarpackie

Województwo podkarpackie nie prezentuje oszałamiająco dobrych wskaźników w zakresie rozwoju gospodarczego, trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że możliwości województwa tkwią w turystyce i czystym powietrzu. Zaplecze sportowe również jest dość imponujące – jedna z najlepszych drużyn siatkarskich w Polsce, Asseco Resovia, przyciąga na mecze setki osób z całej Polski. Chętniej przybywają oni na wiosnę, przy okazji zwiedzając Rzeszów i inne atrakcje turystyczne dostępne w okolicy. To również przyczynia się do sezonowego co prawda, ale jednak wzrostu gospodarczego.

Nawet tak ubogie województwa jak podkarpackie, czy warmińsko – mazurskie, mają swoje momenty rozkwitu, których nie można im odmówić. Choć są one mocno skokowe, nie można zamieść ich pod dywan i oskarżać o olbrzymią stagnację miejsca, w których tkwi spory potencjał, który jest nie do końca wykorzystany.