Województwo podkarpackie

Plik:Województwo podkarpackie powiaty.pngWojewództwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części kraju, od północy graniczy z województwem lubelskim i świętokrzyskim, od zachodu z województwem małopolskim, od południa ze Słowacją i od wschodu z Ukrainą. Pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 17 845,7 km2, województwo podkarpackie zajmuje 11. miejsce w kraju, natomiast pod względem liczby ludności (ok. 2,1 miliona osób) – miejsce 9. Stolicą województwa jest Rzeszów.

Średnia stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wynosi 17%, co stawia je na 13 miejscu wśród wszystkich województw. Gorsza sytuacja na rynku pracy panuje jedynie w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Procentowy udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest zbliżony, z lekką przewagą mężczyzn.

Gospodarka województwa podkarpackiego opiera się głównie na rolnictwie, turystyce oraz na zlokalizowanym w największych miastach przemyśle. Najwięcej miejsc pracy oferują duże zakłady produkcyjne, prowadzące swoją działalność w Rzeszowie oraz na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych EURO-PARK MIELEC oraz Wisłosan Tarnobrzeg, a także w parkach przemysłowych. Wyspecjalizowana kadra pracownicza w poszukiwaniu pracy powinna udać się do większych miast województwa, bowiem na mniej zurbanizowanych terenach dostępne oferty pracy dotyczą głównie pracowników fizycznych.

Przemyśl

Przemyśl jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem województwa podkarpackiego i zarazem jednym z najstarszych miast Polski. Jego przygraniczne położenie (14 km od granicy z Ukrainą) sprawia, że miasto stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny i transportowy. Przemyśl jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą władz powiaty przemyskiego. Powierzchnia miasta wynosi 47 km2, a jego populacja to 65 tysięcy osób.

Plik:POL Przemyśl flag.svgPrzemyśl jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym i transportowym regionu, jednak poziom bezrobocia w mieście i okolicach odbiega od oczekiwanego. Zarówno w powiecie przemyskim jak i samym mieście Przemyśl wysokość stopy bezrobocia przekracza wartość średnią dla całego województwa podkarpackiego i wynosi odpowiednio 18,4% w mieście i 21,3% w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

Niekorzystna sytuacja w strukturze zatrudnienia w powiecie przemyskim wynika z faktu, że Przemyśl jest jedynym ośrodkiem miejskim tego regionu, a gospodarka pozostałych obszarów opiera się w przeważającej części na rolnictwie, które nie zaspokaja zapotrzebowania na miejsca pracy dla okolicznej ludności. W mieście zarejestrowanych jest ponad 6000 podmiotów gospodarczych, wśród których zaledwie 80 to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 osób. W mieście rozwija się przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny (Zakłady Płyt Pilśniowych „Fibris”), mechaniczny i automatyki przemysłowej („Polna”, „Fanina”), kosmetyczny („Inglot”) oraz włókienniczy („Sanwil”). Ponadto w Przemyślu działa także wytwórnia farb i pomocy szkolnych Pollena Astra. Oferty pracy przeznaczone dla osób poszukujących pracy w tym regionie dotyczą głównie sektora usług i handlu, a znaleźć je można w PUP, lokalnej prasie i na Praca Przemyśl.

Lubaczów

Plik:PPA podkarpackie lubaczowski.svgLubaczów to miasto powiatowe, siedziba najbardziej na wschód wysuniętego powiatu województwa podkarpackiego – powiatu lubaczowskiego. Lubaczów od granicy z Ukrainą oddalony jest o zaledwie 12 km. Geograficznie miasto położone jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki. Miasto zajmuje powierzchnię 25,3 km2, a jego populacja wynosi nieco ponad 12 tysięcy osób. Powierzchnię Lubaczowa w 72% zajmują użytki rolne, a w 11% użytki leśne.

Miasto Lubaczów stanowi zaplecze społeczne, gospodarcze i kulturalne całego regionu. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych, z czego przeważającą większość (ponad 90%) stanowią niewielkie firmy zatrudniające do 10 pracowników. Gospodarka opiera się głównie na handlu i usługach oraz na drobnym przemyśle rolnym, spożywczym, budowlanym i transportowym.

Poziom bezrobocia w powiecie lubaczowskim jest wyższy niż w całym województwie. W styczniu 2013 r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,8 tysiąca osób bezrobotnych, czyli 18,9% wszystkich osób zdolnych do podjęcia pracy w regionie. Ze względu na brak większych zakładów pracy w Lubaczowie i powiecie, zatrudnienia należy szukać wśród lokalnych niewielkich przedsiębiorstw Praca Lubaczów.

Ropczyce

Plik:POL Ropczyce COA.svgRopczyce to miasto położone 28 km od centrum Rzeszowa w kierunku zachodnim. Miasto jest siedzibą powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz znajduje się na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką. Miasto stanowi centrum handlowe, usługowe i administracyjne powiatu, zajmuje powierzchnię 47 km2 i zamieszkałe jest przez 15 tysięcy osób.

Sytuacja na ropczyckim rynku pracy nie należy do najkorzystniejszych. Na początku 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 6,6 tysiąca bezrobotnych, co stanowi prawie 23% wszystkich aktywnych ekonomicznie mieszkańców powiatu ropczyckiego.

Na terenie Ropczyc Praca Ropczyce zarejestrowanych jest ponad 1200 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Najliczniej reprezentowane są branże transportowa, łączności, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz handlu. Istotny wkład w gospodarkę miasta ma również budownictwo i przemysł rolno-spożywczy. Najwięcej miejsc pracy oferują główne zakłady działające na terenie miasta, do których zaliczają się:  Südzucker Polska S.A. Zakład produkcji „Cukrownia” Ropczyce, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., Cukromix Bis Zakład Produkcji Cukierniczej sp. z o.o., Zakład Produkcji Konstrukcji „Mostostal Ropczyce” sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz Wytwórnia Prefabrykatów Drogowych PUPH „NIWA” sp. j.

Dębica

Dębica to miasto i gmina w zachodniej części województwa podkarpackiego, oddalone od Rzeszowa o 46 km. Dębica to także siedziba powiatu dębickiego, leżąca nad rzeką Wisłoką, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Podkarpacia, znane m.in. z fabryki opon czy rowerów Arkus. Dębica zajmuje powierzchnię 34 km2, a liczba jej mieszkańców to 47 tysięcy.

Powiat dębicki charakteryzuje się jednym z najniższych udziałem osób bezrobotnych w regionalnej strukturze zatrudnienia. Według danych statystycznych na koniec stycznia 2013 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,3%, przy czym w samej Dębicy była jeszcze niższa.

Plik:POL Dębica N COA.svgDominującymi elementami dębickiej gospodarki są przemysł, handel i usługi, w których zatrudnienie znalazła przeważająca część lokalnej społeczności Praca Dębica. Dębica jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski południowo-wschodniej. Do najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłu należy tu przemysł gumowy i chemiczny, spożywczy, transportowy oraz produkcji materiałów budowlanych. W mieście zarejestrowanych jest blisko 4200 podmiotów gospodarczych, wśród których najbardziej znanym jest Firma Oponiarska „Dębica” S.A. Do pozostałych dużych przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych miasta należą: Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka”, Zakłady Mięsne Dębica, Iglomeat-Sokołów, Igloobud oraz producent rowerów „Arkus & Romet Group”.

Kolbuszowa

Stopa bezrobocia powiatu kolbuszowskiego na tle innych powiatów województwa podkarpackiego kształtuje się na średnim poziomie. Pod koniec stycznia 2013r. udział osób bezrobotnych wśród wszystkich osób aktywnych ekonomicznie w regionie wynosił 17,5% czyli o 0,5% więcej niż w województwie i o 3,3% więcej niż w całej Polsce.

Plik:PPA podkarpackie kolbuszowski.svgSiedzibą powiatu kolbuszowskiego jest Kolbuszowa – nieduże miasto położone w północno-zachodniej części województwa, nad rzeką Nil, na płaskowyżu Kotliny Sandomierskiej na skraju Puszczy Sandomierskiej. Według danych UMIG Kolbuszowa z 31 grudnia 2011 miasto liczyło 9446 mieszkańców, a jego powierzchnia to 7,5 km2.

Kolbuszowa jest jedynym ośrodkiem miejskim rolniczego powiatu kolbuszowskiego, stąd gospodarka powiatu zależy od jego potencjału rolniczego oraz przemysłu rolno-spożywczego. Na terenie miasta działa kilkaset podmiotów gospodarczych, z czego większość stanowią przedsiębiorstwa branży usługowej i handlowej. Jednym z największych zakładów pracy w regionie jest SOLBET Kolbuszowa S.A.  – największy producent betonu komórkowego w Polsce. Wśród ofert pracy zamieszczanych w lokalnej prasie, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na Praca Kolbuszowa przeważają ogłoszenia związane z sektorem usług  i handlu,  wśród nich głownie usług finansowych, ubezpieczeniowych i transportowych. Wiele ofert przeznaczonych jest również dla pracowników fizycznych.

 

Sanok

Sanok, którego pełna historyczna nazwa brzmi Królewskie Wolne Miasto Sanok, położone jest w południowej części województwa podkarpackiego. Pod względem liczby ludności miasto znajduje się na 8 pozycji wśród pozostałych miast województwa. Sanok zamieszkały jest przez 40 tysięcy osób, a jego powierzchnia wynosi 38 km2. Ponadto miasto jest siedzibą powiatu sanockiego, którego rolniczo-przemysłowy charakter związany jest z faktem, że powiat ten jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie.

Charakterystyczną cechą powiatu sanockiego jest to, że większość podmiotów gospodarczych swą działalność prowadzi na terenie Sanoka, a pozostałe tereny mają charakter rolniczy, gdzie króluje gospodarka leśna i przemysł drzewny. W Sanoku działa ponad 3000 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają firmy prywatne. Najwięcej przedsiębiorstw związanych jest z przemysłem, transportem i łącznością oraz rolnictwem i leśnictwem. W produkcji największy udział ma przemysł chemiczny, elektromaszynowy, meblarski, spożywczy oraz poszukiwania i eksploatacji złóż gazu.

Plik:POL Sanok flag.pngStopa bezrobocia w powiecie sanockim należy do najniższych w województwie i wynosi 13,9%. Bezrobotni mieszkańcy Sanoka i okolic zatrudnienia mogą szukać w lokalnych przedsiębiorstwach przemysłowych, a także w rolnictwie i leśnictwie. Do głównych pracodawców regionu należy Autosan, Ciarko, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku, Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Stomil Sanok i Veolia Transport Bieszczady Praca Sanok.

 

 

Jarosław

Jarosław (Praca Jarosław)jest miastem położonym 50 km od centrum Rzeszowa w kierunku wschodnim. Od granicy z Ukrainą dzieli je zaledwie 35 km. Geograficznie miasto położone jest nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. Jarosław jest siedzibą powiatu jarosławskiego, jego powierzchnia wynosi prawie 35km2, a liczba mieszkańców to 39 tysięcy. Co ciekawe, aż 72% powierzchni miasta stanowią grunty orne.

Plik:POL Jarosław COA alt.svgZe względu na duży udział gruntów rolnych w powierzchni miasta i powiatu, a także na długi okres wegetacyjny i korzystne warunki klimatyczne, gospodarka Jarosławia opiera się w dużej mierze na rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, w którym zatrudniona jest duża część lokalnej społeczności. Co ważne, obszar powiatu jarosławskiego obfituje w  bogate złoża gazu ziemnego, surowce ilaste, wapienne i kruszywa. Posiada również znaczne zasoby wód podziemnych i powierzchniowych oraz wody mineralne. Przemysł skupiony jest głównie w Jarosławiu, na terenie którego znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Stopa bezrobocia w powiecie jarosławskim na tle innych regionów województwa kształtuje się na średnim poziomie i wynosi 20,6%. Mieszkańcy Jarosławia i okolic na zatrudnienie mogą liczyć głównie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowo-usługowych na terenie miasta. Do najważniejszych zakładów pracy w mieście należą: Lear Corporation Polska Sp. z o.o., Huta Szkła „Jarosław”, Jarosławskie Zakłady Mięsne Oddział Sokołów, Zakład Przemysłu Cukierniczego „San”, Fabryka Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgul oraz Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

Leżajsk

Miasto Leżajsk położone jest w północnej części województwa podkarpackiego, 40 km w linii prostej od Rzeszowa w kierunku północno-wschodnim. Leżajsk jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu leżajskiego. Geograficznie, miasto położone jest w dolinie Sanu, na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej. Powierzchnia miasta wynosi 20,6 km2, a jego populacja to 14 tysięcy osób. 51% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 25% zajmują natomiast użytki leśne.

Plik:POL Leżajsk COA 1.svgZarówno miasto Leżajsk, jak i powiat leżajski, ze względu na jakość rynku pracy i dobrą infrastrukturę techniczną stanowią atrakcyjne miejsce dla potencjalnych inwestorów. W mieście działa około 1400 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 80 to zakłady produkcyjne. W strukturze przedsiębiorstw przeważają firmy związane z handlem i usługami (ponad 92%). Największe zakłady produkcyjne regionu to główne miejsca pracy dla mieszkańców Leżajska i okolic. Do najbardziej znanych przedsiębiorstw należą Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A. , producent mrożonek owocowych i warzywnych Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Tytoniowego Phillip Moris Polska S.A., Fabryka Maszyn Sp. z o.o. i zakład silikatowy Silikaty Leżajsk Sp. z o.o Praca Leżajsk.

Duża liczba zakładów produkcyjnych działających na terenie Leżajska nie sprawia jednak, że w mieście i okolicach panuje niskie bezrobocie. Jak pokazują dane GUS, stopa bezrobocia w powiecie na koniec stycznia 2013 r. wynosiła 20%.

Przeworsk

Przeworsk jest siedzibą najbardziej charakterystycznego pod względem powierzchni powiatu województwa podkarpackiego. Powiat przeworski zajmuje wąski, długi pas rozciągający się od Pogórza Dynowskiego  po Płaskowyż Tarnogrodzki, przez co jego teren jest bardzo różnorodny pod względem geograficznym. Miasto położone jest w odległości 35 km na wschód od Rzeszowa, zajmuje powierzchnię 22,1 km2 i zamieszkałe jest przez 15,7 tysięcy osób.

Stopa bezrobocia w powiecie przeworskim jest wyższa niż w całym województwie podkarpackim o ponad 3% i wynosi 20,3%. W strukturze osób bezrobotnych przeważają kobiety, a także osoby, które nie mają wykształcenia średniego Praca Przeworsk.

Plik:POL Przeworsk COA 1.svgW Przeworsku swą działalność prowadzi ponad 1300  podmiotów gospodarczych, z czego większość to przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym. Największą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników. Powiat przeworski to powiat rolniczo-przemysłowy, a Przeworsk to miejsce rozwoju takich branż jak: meblarska, odzieżowa, chemiczna, szklana, obuwnicza, maszynowa i budowlana. Do największych przedsiębiorstw Przeworska, gwarantujących jednocześnie najwięcej miejsc pracy dla lokalnej społeczności należą:

  • „O.K” Owoce Koncentraty,
  • TRAX BRW Sp. z o.o.,
  • Firma „Megastyl” – producent okien i drzwi z PCV i aluminium,
  • Zakłady Gumowe „Geyer & Hosaja”,
  • Zakłady Odzieżowe „Alex” – producent spodni wizytowych męskich i damskich,
  • Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A.,
  • Zakład Przemysłu Odzieżowego „Men’s field”,
  • „BUDINSTEL” ZUH.